Fotografie

There are always two people in every picture: the photographer and the viewer. (Ansel Adams)

Fotografie als narratief medium… Volgens Susan Sontag bijvoorbeeld, vertellen foto’s soms veel meer dan woorden. Er zijn foto’s die je leest en er zijn fotografen die auteurs zijn: Brassaï, Bresson, Avedon. Foto’s die een moment van stilte vormen, een mijmering over schoonheid en vergankelijkheid.

In verschillende categorieën ga ik op zoek naar het verhaal achter de foto, naar het beeld binnen het beeld. Foto’s die je stilzwijgend aan de mouw trekken en een eigen leven gaan leiden. Foto’s zonder begin en zonder eind…