Recycleren, een verhaal apart… – foto 17/10

Met het invoeren van het principe ‘de vervuiler betaalt’, is het recycleren gemeen goed geworden in België. Elke burger met een beetje bewustzijnsgevoel draagt op die manier zijn steentje bij tot een beter en zorgzamer milieu. Doorheen de jaren is sorteren een gewoonte geworden: karton bij karton, plastic bij plastic, … De afkortingen gft en pmd zijn ingeburgerde begrippen geworden. Maar hoe zit dat in China, in een land waar maar liefst meer dan 1,3 miljard mensen wonen? Wel, geloof het of niet, maar recycleren wordt hier hoog in het vaandel gedragen. Meer nog, voor het ophalen van afval hoeven mensen hier zelfs geen gemeentebelastingen te betalen.

In China staan buiten alle flats en in de straten grote afvalbakken waar iedereen zijn afval kwijt kan. Niet gescheiden, soort per soort, maar gewoon alles door elkaar in één vuilniszak. Per district wordt er iemand aangesteld om de afvalbakken te beheren, ze op tijd te laten ledigen en de omgeving wat netjes te houden. De inhoud van de bakken wordt naar een verzamelplaats gebracht waar alles gesorteerd wordt. Alles wat enigszins gerecycleerd kan worden, wordt opgekocht door opkopers.

Voor de afvalbakken hun weg naar de recyclagemagazijnen vinden, wordt er al aan pre-recycling gedaan. In heel China loopt er zowaar een legertje van mensen rond die plastic flessen en ander soort afval uit vuilnisbakken vissen. Gerecycleerd afval staat immers synoniem met statiegeld. Het inzamelen van afval is vooral voor de ouderen een welkome aanvulling op hun pensioen. Het opgeviste afval brengen ze naar afvalverzamelaars die het inkopen en vervolgens met kleine winst doorverkopen aan groothandelaren. Grotere, elektrische apparaten worden dan weer thuis opgehaald door iemand die met een bakfiets en een luidspreker de straten afschuimt. Ook dit afval vindt uiteindelijk zijn weg tot bij de groothandelaren.

Afval verzamelen en scheiden is in China uitgegroeid tot een apart business. Het ziet er allemaal wat onprofessioneel en weinig gereglementeerd uit, maar vergis je niet. In China lopen er zelfs recyclagemiljonairs rond. Hun geld lag gewoon op straat te rapen. Ze hoefden het alleen maar te verzamelen…