27/01/2013 – De voorbereiding: deel 1

de fiets…

Volgende week ben ik precies vier maand verwijderd van de start van ‘The Solar Challenge Adventure Tour’. Die dag, zondag twee juni zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Niet alleen is het vertrekmoment voorzien op de Grote Markt van Ieper, maar tevens wordt er ook een ecologische fietstocht aan gekoppeld. In totaal hoop ik 365 mensen (meer mag natuurlijk ook!) aan de start te krijgen voor een fietstocht tot vlakbij de Franse grens. Het eindpunt wordt wellicht Het Folk Muziekcentrum in Dranouter. De besprekingen omtrent deze locatie starten eerstdaags. De Ieperse politie heeft alvast zijn medewerking toegezegd om de fietstocht in goeie banen te leiden. Alle details in verband met deelname en inschrijving verneem je heel binnenkort.

Nu de deadline van vertrek met rasse schreden nadert, stijgt ook zienderogen de spanning om alles in gereedheid te brengen. De voorbije maanden is er reeds hard gewerkt, maar de af te leggen weg is nog minstens zo lang. Een eerste terugblik, van rijpend idee tot concreet plan: de fiets.

De eerste knoop die doorgehakt werd, was de keuze van transportmiddel. Dat het een fiets ging worden, lag voor de hand. Dat het echter een tandem ging worden, was minder vanzelfsprekend. Per slot van rekening is zo’n fiets gemaakt om met z’n tweeën te berijden. Ook het financieel prijskaartje van zo’n fiets sprak niet meteen in mijn voordeel. Na lang wikken en wegen trokken twee doorslaggevende factoren me over de streep. Enerzijds geeft de Hase Bike Pino Tour me -door zijn uitzonderlijke constructie van gewone fiets met ligfiets- de kans om mensen onderweg een lift aan te bieden, maar blijft de fiets ook individueel stuurbaar. Anderzijds biedt het frame van de fiets me dan weer de mogelijkheid om een extra zonnepaneel vooraan toe te voegen. Ik ga ervan uit dat één zonnepaneel het equivalent heeft van twee fitte fietsbenen. Zelfs op de momenten dat ik helemaal alleen zal fietsen, moet het gevaarte nog te fietsen zijn.

De aankoop van de fiets is één zaak, die ombouwen tot een solarfiets een andere zaak. Mijn idee om het technisch gedeelte als een soort masterproject aan te bieden aan hogescholen bleek van meetaf aan een onhaalbare kaart. Reeds bij de eerste gesprekken met enkele mentors van laatstejaars studenten toegepaste wetenschappen was de tijdsdruk al een groot struikelblok. Veelal gaat aan dergelijke projecten drie jaar aan research vooraf alvorens men de uitgetekende plannen ook daadwerkelijk uitvoert. De tweede denkpiste om de fiets samen te stellen met cursisten die de opleiding fietstechnieken volgen aan het volwassenenonderwijs -waar ik zelf ook les geef-, bleek ook niet meteen haalbaar. Het ontbreken van de nodige knowhow inzake het aanwenden van zonne-energie boezemde weinig vertrouwen in. Het was duidelijk. Indien ik ‘The Solar Challenge Adventure Tour’ een kans op slagen wou geven, dan moest ik iemand vinden die wel reeds al de nodige knowhow in huis had. Uiteindelijk vond ik die bij Raf Van Hulle, een architect uit Mechelen die al jaren bezig is met energiezuinige woonconcepten. Hij werd tijdens werfbezoeken geconfronteerd met immense mobiliteitsproblemen en ging zo op zoek naar duurzamere en volwaardige alternatieven om zich toch snel te kunnen verplaatsen. Een viertal jaar terug ontwierp hij zijn ‘Solarwind’, een trailer waarop een fotovoltaïsch zonnepaneel is aangebracht. De hierdoor ontstane zonne-energie wordt tijdens het rijden opgeslagen in zonneladers die alles doorstuurt naar de batterij, de voedingsbron van de elektrische motor. De grootste uitdaging zit hem in het zoeken naar een ideaal evenwicht tussen eigen spierkracht en de ondersteuning van de elektrische motor.

Ondertussen is er al behoorlijk wat gesleuteld aan de fiets en werd eind vorige week de motor in het achterwiel geplaatst. Met de naderende deadline groeit ook stilaan de interesse van de pers. Vanaf vrijdag 1 februari ben ik één week lang te zien in het dagelijks programma ‘Alles goed’ op WTV-Focus. Vorige week verscheen het E!-magazine met een bijdrage (pag 32-35) over mijn grootse plannen (http://www.jea.nl/fenwbeurs/index.html) en als alles naar wens verloopt word ik op vrijdag 8 februari aan de Rai te Amsterdam opgewacht door de Nederlandse TV. Die dag wil ik vooral de autonomie van de batterij testen en heb ik besloten om op één dag te fietsen van Ieper naar Amsterdam, een traject van +/- 315 km. Duimen maar voor goed weer! Wordt vervolgd…