24/04/2013 – De voorbereiding: deel 6

No point of return…

De aandelen van de grote koffie magnaten schieten dezer dagen pijlsnel de hoogte in. Dit is niet zozeer het gevolg van een tekort op de koffiemarkt, maar wel van mijn fel ontregeld leven. De druk ivm de solartrip kent ongeziene hoogtes. Dagen worden langer en nachten alsmaar korter. Hele sloten koffie vergezellen me tijdens nachtelijke uren. Ook overdag hou ik me te been dmv een doping van cafeïne. Ik geef toe, ik dreig langzaam maar zeker de balans te verliezen.

Vooral het besef van ‘no point of return’ zorgt vaak voor een verlammend effect. Er komt zoveel op me af dat het wel lijkt of de tijd nog meer doorheen mijn vingers glipt. Elke dag komen er wel nieuwe zaken bij waar ik nog aan denken moet. Ik slaag er maar niet in om het to do-lijstje binnen proporties te houden.

Het voorbije weekend vertoefde ik in Morvan, een groene ruimte te midden van een glooiend Bourgondië, hartje Frankrijk. Niet om te fietsen, maar om kennis te maken met de overige deelnemers van ‘The Suntrip’. Een weekendlang wisselden we van gedachten en leerden we elkander beter kennen. We vormden met z’n allen het epicentrum van de toegepaste solartechniek. Twee deelnemers waren -ondanks het druilerige weer- met hun solarbike afgezakt. Een ideale gelegenheid om eens te zien hoe anderen hun fiets hebben omgebouwd. Het leuke aan zo’n ontmoeting is het besef dat er nog veel dromers bestaan. Avonturiers met een hoek af… Binnenkort trekken we met z’n allen de voordeur dicht en fietsen we voor een onbepaalde tijd het avontuur tegemoet. Een tijdlang ruilen we de zekerheden van het dagelijkse bestaan in voor een trip naar de zon. Ons vertrouwde huis wordt een fiets op twee of drie wielen die ons ver over de horizon brengen zal. We vertrekken allen met dezelfde intentie, met dezelfde eindbestemming, maar evenzo met een hoofd vol vraagtekens. Precies dat maakt het avontuur zo apart, zo ongewoon.

Zo’n weekend is niet alleen leerrijk en boeiend, maar heeft ook een positieve werking op het vertrouwen in een goeie afloop. Als deelnemer aan ‘The Suntrip’ werk je in wezen alleen aan een bepaald concept. Eenieder heeft zijn visie over hoe hij of zij zijn fiets wil ombouwen. Je laat je omringen door mensen met kennis van zaken. Je wikt en weegt in functie van gewicht en rendement en je komt tot een consensus. Of je al dan niet de goeie weg bent ingeslagen, blijft een vraagteken. Het echte testen zal pas in de laatste eindmeet van het vertrek gebeuren. Hopelijk niet schromelijk te laat. Enkele weken terug heb ik aangeklopt bij Dominiek en Jonathan Mouton. Zij runnen samen het bedrijf Artwelding en zijn volop bezig met de fiets te restylen in functie van het doel: de afstand van de omtrek van de aarde overbruggen met een elektrische fiets, aangedreven op zonne-energie. Het proces van ombouw verloopt voorlopig naar wens. Met wat geluk zou de fiets volledig rijklaar moeten zijn halverwege mei. Dominiek post regelmatig foto’s over de ontwikkeling op zijn website. Geïnteresseerd: www.artwelding.be en klik links op de link solarbiketour.

Het worden in ieder geval spannende weken. Wordt vervolgd…